Stämpelboden har lotteri!

Gå in på Stämpelboden du också och ta dig en lott!
Senast den 30 juni måste du gå in och ta ta dig en lott.